Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Công đoàn

Công đoàn MIE tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

     Ngày 13/1/2017, Công đoàn Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch CĐCTVN Trịnh Xuân Tuyên đã dự, chỉ đạo Hội nghị.
 
     Năm 2016, hầu hết các đơn vị trong Tổng Công ty đều đảm bảo việc làm cho người lao động, mặc dù có những đơn vị phải thực hiện công tác di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành nhưng vẫn đảm bảo 100% người lao động có đủ việc làm, không phải nghỉ chờ việc. Đời sống của người lao động được đảm bảo ổn định, các chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, hỗ trợ đi lại, lễ Tết, thăm hỏi, trợ cấp… được chi trả đầy đủ, kịp thời, không có đơn vị nào bị chậm lương. Thu nhập bình quân của Tổng Công ty đạt 6.710.000đồng/người/tháng, tăng 6,7% so với năm 2015.
 
     Góp phần vào thành công chung của Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty cũng như các công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng, bổ sung các quy định, quy chế có liên quan trực tiếp đến người lao động như: Quy chế trả lương, thưởng, định mức lao động, quy chế khoán sản phẩm, quy chế đi công tác, công trường, quy định cấp phát, sử dụng thiết bị bảo hộ lao động… Hầu hết các công đoàn cơ sở trong Tổng Công ty đã thể hiện được vai trò tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, kết hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo chất lượng và hiệu quả
 
     Các phong trào thi đua do Công đoàn Tổng công ty phát động được các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng một cách thiết thực và hiệu quả, tiêu biểu là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phong trào sáng kiến, tiết kiệm”, “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… trong CNVCLĐ. Năm 2016 đã có trên 40 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi trên 1 tỷ đồng, tiêu biểu cho phong trào sáng kiến, tiết kiệm là Công đoàn Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
 
     Trong năm qua, Công đoàn Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp đã thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty cũng như của đơn vị, tham gia có hiệu quả trong việc giải quyết các tranh chấp lao động; làm tốt công tác tuyên truyền cho người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách mới của Nhà nước, tình hình chung của đất nước nói chung, Ngành và đơn vị nói riêng trong quá trình cổ phần hóa.
 
     Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động VN tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2016 cho Công đoàn Tổng Công ty ; tặng Bằng khen cho tập thể Công đoàn Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng và cá nhân đồng chí Vũ Đức Hợp. Công đoàn Công Thương VN tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể và tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 10 cá nhân.
 

        Một số hình ảnh tại hội nghị.

Công đoàn Tổng công ty nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại diện công đoàn các đơn vị nhận Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đại diện công đoàn các đơn vị nhận Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng và Ông Vũ Đức Hợp

nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.