Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Đảng bộ cơ quan Tổng công ty

Giới thiệu về Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

          Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội, gồm 06 chi bộ trực thuộc với 70 đảng viên đang sinh hoạt.

          Ngày 12/5/1990 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 155/QĐ-HĐBT ( nay là Thủ tướng Chính phủ), tại thời điểm đó Tổng công ty có 03 đồng chí đảng viên (đ/c Hoàng Gia Tường, đ/c Lê Xuân Hãn và đồng chí Nguyễn Thế Vinh) và được Đảng bộ Bộ Công nghiệp nặng ra quyết định thành lập Tổ đảng sinh hoạt trực tiếp với Đảng bộ Bộ Công nghiệp nặng.

          Qua 5 năm phát triển, đến năm 1995 Đảng bộ Bộ Công nghiệp nặng ( nay là Bộ Công thương) ra quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp với 3 chi bộ trực thuộc gồm: chi bộ văn phòng, chi bộ công ty kinh doanh và thiết bị công nghiệp, chi bộ công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí ( MECANIMEX). Năm 2002 Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp chuyển về trực thuộc Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội

          Trụ sở làm việc tại số của Đảng bộ tại số  7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

          Số điện thoại: 04.3 8258733/04.38240688

          Qua 22  năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đã trải qua 4 kỳ Đại hội. Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào tháng 5 năm 2015, đã bầu ra Ban chấp hành gồm 9 đồng chí, đồng chí Trần Quốc Toản giữ chức Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Hải, giữ chức Phó bí thư đảng ủy.

          Kể từ khi thành lập đến nay Đảng bộ Cơ quan MIE thật sự là hạt nhân chính trị của của Tổng công ty. Ban chấp hành Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của mình, đưa Tổng công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, đến nay thương hiệu “MIE” đã được khảng định trên thị trường.

          Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các chi bộ cơ sở trực thuộc, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và Tổng công ty; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan.

          Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;

          Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp  đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.