Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Đảng bộ cơ quan Tổng công ty

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng

     Ngày 16/8/2017 tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên ưu tú trong Đảng bộ.

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

     Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã giới thiệu 3 nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 10 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên ưu tú trong  Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

     Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cho biết Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng được tổ chức nhằm phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động tại Đảng bộ, qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị, nhằm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sau khi được học tập, nghiên cứu Nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch theo Hướng dẫn Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

     Cùng ngày, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức tổng kết, khen thưởng cho các đồng chí đạt giải tại Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”

Một số hình ảnh Hội nghị

Đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội

truyền đạt nghị quyết

 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIE tặng hoa,

cảm ơn đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội

 

 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng quản trị MIE tổng kết Hội nghị

 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT MIE trao thưởng

cho các đồng chí đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"