Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Dự án / công trình đã thực hiện

Cung cấp, lắp đặt hệ thống tự động điều chỉnh nước giảm ôn lò 4A, 4A Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

Cung cấp, lắp đặt hệ thống tự động điều chỉnh nước giảm ôn lò 4A, 4A Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

 Dự án “Cung cấp lắp đặt hệ thống tự động điều chỉnh nước giảm ôn lò 4A, 4B Công ty cổ phần nhiệt điện Phả lại” – hoàn thành tháng 10 năm 2012 với giá trị 7.2 tỷ đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu đồng).