Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Hội nghị giao ban quý III năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2018 tại Trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

           

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc, Trợ lý Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc trung tâm Tổng công ty; các đồng chí là: Chủ tịch, Tổng giám đốc các Công ty con và các đồng chí là Giám đốc các Công ty phụ thuộc của Tổng công ty.

 

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Hải.

 

Tại Hội nghị, sau khi Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty  trình bày báo cáo Tình hình hoạt động Tổng công ty 9 tháng đầu năm 2018 và Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2018-2021 và hướng đến năm 2026 đồng thời rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Hội nghị giao ban Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; các ý kiến phát biểu của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Chủ tịch, Tổng Giám đốc các đơn vị, Trưởng phòng Thương mại, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty về nội dung thảo luận của Hội nghị. Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:

           

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

           

a. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 cơ bản hoàn thành kế hoạch. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị:

           

- Tiếp tục quyết liệt sát sao trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh là trọng tâm.

           

- Tiếp tục tập trung tìm kiếm đơn hàng mở rộng thị trường, nhất là thị trường  xuất khẩu.

           

b. Tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt công tác thu hồi công nợ, nhất là với công nợ xấu hoặc có nguy cơ tiềm ẩn xấu. Tìm và phải có các giải pháp xử lý mạnh, triệt để với nợ phải thu khó đòi

           

2. Công tác thoái vốn.

           

- Thoái vốn Tổng công ty: Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty là đầu mối phối hợp các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp,  phương án thoái vốn Công ty Mẹ trước ngày 30/11/2018.

           

- Thoái vốn Công ty Technoimport: Tổ giúp việc, Thường trực Ban chỉ đạo  thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra đảm bảo hoàn thành việc thoái vốn trong tháng 1/2019. Lưu ý làm rõ hình thức thoái vốn tại đơn vị.

           

- Thoái vốn của Công ty Cơ khí Hà Nội tại Công ty CP bất động sản Hoàng Gia: Lãnh đạo đơn vị tập trung thực hiện xong trong tháng 12/2018.

           

3. Công tác quản trị tại Công ty Mecanimex.

           

Đề nghị Công ty Mecanimex rà soát, sửa đổi, bổ sung công tác quản trị trong đó tập trung vào Nhà máy Quy chế Từ Sơn, cụ thể:

           

a. Xây dựng cơ chế quản lý, quản trị đối với Nhà máy, trong đó phân cấp rõ tính tự chủ, chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

           

b. Có giải pháp cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự cho Nhà máy.

           

Đơn vị có báo cáo chi tiết, cụ thể trước ngày 15/12/2018.

           

4. Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2018-2021 và hướng đến năm 2026

           

Giao Thường trực Tổ soạn thảo tiếp tục tiếp thu ý kiến các đơn vị và các thành viên Tổ xây dựng định hướng phát triển Tổng công ty, tổng hợp, hoàn thiện định hướng báo cáo Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày 30/11/2018.

           

Cũng tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Tổng giám đốc, Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty đã công bố các quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty:

           

+ Tại Công ty Cơ khí Hà Nội: đ.c Nguyễn Đức Duy, Lê Thị Tuyết Mai.

           

+ Tại Công ty Cơ khí Quang Trung: đ.c Nguyễn Hữu Hiển, Hoàng Thị Liên

 

+ Tại Công ty Mecanimex: đ.c Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Dương.

           

Tổng giám đốc giao nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên:

           

+ Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Quy chế làm việc của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP được ban hành kèm theo quyết định số 1168/QĐ-MIE-TCNS ngày 22 tháng 10 năm 2018.

           

+ Báo cáo, kiến nghị kịp thời tới Tổng công ty và Chủ tịch, Tổng giám đốc các đơn vị do mình phụ trách về những hoạt động bất thường, không đúng pháp luật và các quy định của Tổng công ty, các yếu tố tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

           

Đồng thời đề nghị Chủ tịch, Tổng giám đốc và người quản lý khác của các công ty TNHH MTV có trách nhiệm tạo điều kiện cần thiết, cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để các Kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Đ.c Nguyễn Khắc Hải, Phó bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Tổng công ty

 chủ trì Hội nghị

 

Đ.c Nguyễn Đức Trọng, Trưởng ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty

 trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

 

Đ.c Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đ.c Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội phát biểu ý kiến

 

Đ.c Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Quang Trung phát biểu ý kiến

 

Đ.c Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Mecanimex phát biểu ý kiến

 

 

Đ.c Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc Công ty CP Dụng cụ số 1

phát biểu ý kiến

 

Đ.c Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty phát biểu ý kiến

 

 

Đ.c Lê Hồng Minh, Trưởng phòng Thương mại Tổng công ty phát biểu ý kiến

 

Đ.c Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu ý kiến

 

Đ.c Phạm Tú Anh, Trưởng ban TCNS Tổng công ty

công bố quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV

 

Đ.c Nguyễn Khắc  Hải, Phó bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Tổng công ty

trao quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV