Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp

 

     Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty Máy & Thiết bị công nghiệp (MIE) đã được tổ chức vào ngày 13/01/2016 tại Phòng hội trường, Tòa nhà số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


    Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ Công Thương, lãnh đạo Tổng công ty, các giám đốc các đơn vị thành viên cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Tổng công ty.


     Hội nghị đã tổng kết các kết quả hoạt động trong năm 2015 của Tổng công ty với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đạt được như sau:


- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 1.320,93 tỷ đồng, vượt 12,9% kế hoạch năm và bằng 121,45% so với năm 2014.
- Tổng doanh thu: 1.941,87 tỷ đồng, vượt 5,75% kế hoạch năm và bằng 115,25% so với năm 2014.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp: 1.306,07 tỷ đồng, vượt 13,52% kế hoạch năm và bằng 120,69% so với năm 2014.
- Kim ngạch nhập khẩu: 8,57 triệu USD, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 104,41% so với năm 2014.
- Kim ngạch xuất khẩu: 1,83 triệu USD, đạt 35,09% kế hoạch năm và bằng 109,33% so với năm 2014.
- Nộp ngân sách 133,614 tỷ đồng, vượt 22,07% kế hoạch năm, tăng 11,52% so với năm 2014.
- Thu nhập bình quân năm 2015 là 6,316 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,23% so với năm 2014.


      Hội nghị đã phát động phong trào thi đua nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty như sau:


- Giá trị sản xuất công nghiệp là 1.380 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 2.030 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp: 1.355 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu là 1,33 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 8,00 tiệu USD.
- Nộp ngân sách: 130 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 6,82 triệu đồng/người/tháng.


     Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015” cho Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội, Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.