Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Lãnh đạo Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP làm việc với Công ty TNHH 1TV Cơ khí Quang Trung

Thực hiện chương trình làm việc năm 2019 của Lãnh đạo Tổng công ty với các đơn vị thành viên, ngày 14/6/2019 tại Công ty TNHH 1TV Cơ khí Quang Trung, địa chỉ: Lô CN1A, CN1F - Cụm công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Hải Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) dẫn đầu đã làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty TNHH 1TV Cơ khí Quang Trung (công ty Cơ khí Quang Trung).

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía MIE, có các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng các Ban: Tổ chức Nhân sự, Tài chính Kế toán, Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật, Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty và Kiểm soát viên tại Công ty.

Về phía Công ty Cơ khí Quang Trung, tham dự buổi làm việc, có đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các phòng, ban chuyên môn của Công ty.

Tại cuộc họp, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty Cơ khí Quang Trung, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo với Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Hải và đoàn công tác MIE về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; Công tác đầu tư; Công tác quản trị tài chính, quản trị nhân sự và một số vấn đề khác.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng giám đốc Công ty, ý kiến phát biểu của Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng phòng ban, Kiểm soát viên Công ty cùng ý kiến của Phó Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn thuộc Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:

Đánh giá chung:

- Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 có sự chuyển biến về chất và lượng so với năm 2018, nhất là đối với công tác quản trị tài chính, thực hiện và chấp hành tốt các quy định, quy chế của Tổng công ty, Công ty cũng như các quy định của pháp luật.

- Biểu dương Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với Công đoàn Công ty luôn chăm lo đến đời sống người lao động, xây dựng và cải thiện môi trường làm việc ngày một tốt hơn và tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho người lao động góp phần xây dựng văn hóa Công ty đoàn kết, gắn bó, ổn định và phát triển.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 để hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có quyết định phê duyệt Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026. Căn cứ Định hướng phát triển đã được phê duyệt, Công ty Cơ khí Quang Trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo mục tiêu đã đề ra và báo cáo Tổng công ty cuối tháng 12/2019.

2. Công tác quản trị doanh nghiệp.

a) Công tác tài chính:

- Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác quản trị tài chính, xem xét, nghiên cứu tận dụng các nguồn lực sẵn có của Công ty để có cách thức hợp tác với đối tác bên ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lưu ý: Tăng cường công tác quản lý, quản trị tài chính và các hoạt động khác đối với chi nhánh của Công ty một cách chặt chẽ, không để xảy ra các tồn đọng, vướng mắc.

- Có giải pháp đẩy mạnh việc sử dụng cơ sở vật chất, vốn để từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từng bước nâng cao tỷ suất lợi nhuận và có lợi nhuận trích nộp về Tổng công ty vào năm 2019 và các năm tiếp theo.

b) Công tác nhân sự: Tiếp tục có kế hoạch xây dựng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để bổ sung lực lượng kế cận, công nhân lành nghề.

3. Về công tác đầu tư.

- Nhanh chóng thực hiện việc quyết toán Dự án nhà kho, hoàn thành trong năm 2019.

- Đôn đốc, bám sát đối tác để sớm tiếp nhận 3.500m2 sàn nhà văn phòng tại 360 Giải Phóng. Lên kế hoạch sử dụng, khai thác và báo cáoTổng công ty trước khi thực hiện.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019. Công ty Cơ khí Quang Trung căn cứ kế hoạch đầu tư được phê duyệttriển khai công tác đầu tư theo quy định.

4. Một số vấn đề khác.

- Vụ án ông Nguyễn Duy Xuyên: Tiếp tục theo dõi sát sao, phối hợp, thực hiện nghiêm các yêu cầu của cơ quan pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đơn vị, kịp thời báo cáo về Tổng công ty.

- Đơn thư khiếu nại của người lao động đã nghỉ việc: Nhất trí với cách thức xử lý của Công ty. Đề nghị Công ty giải quyết nhanh, báo cáo kết quả về Tổng công ty.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đ.c Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đ.c Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Quang Trung

báo tình hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Hội nghị

 

Đ.c Đậu Huy Ngọc Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

kiêm Chủ tịch Công ty Cơ khí Quang Trung phát biểu tại Hội nghị