Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Lãnh đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP làm việc với đơn vị thành viên Công ty Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí

 

Thực hiện chương trình làm việc năm 2018 của Lãnh đạo Tổng công ty với các đơn vị thành viên,

 

Ngày 17/7/2018, tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn - đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí (Mecanimex) địa chỉ tại: Khu công nghiệp Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Hải Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP dẫn đầu đã làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty Mecanimex.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc

         

Tham gia buổi làm việc, về phía Tổng công ty, có các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng các ban: Tổ chức Nhân sự, Tài chính Kế toán, Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật và Văn phòng Tổng công ty.

         

Về phía Công ty Mecanimex, tham dự buổi làm việc, có đồng chí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Nhà máy Quy chế Từ Sơn và Trưởng các phòng ban Công ty.

 

Thay mặt lãnh đạo Công ty Mecanimex, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Bình đã báo cáo với Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Hải và Đoàn công tác Tổng công ty về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm: Cơ cấu sản phẩm; doanh thu và sản lượng; Công tác tài chính năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018; Công tác cán bộ; Định hướng phát triển trong thời gian tới và những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện và đề xuất các giải pháp. 

 

 

Đ.c Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Mecanimex

báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị

 

 

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty, ý kiến của các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty về các nội dung của buổi làm việc, cùng các ý kiến của các đồng chí Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban của Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:

 

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

 

- Yêu cầu Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất, đồng thời giảm dần và hạn chế hoạt động thương mại thuần túy. Tăng cường đẩy mạnh quản trị rủi ro trong kinh doanh thương mại, trong đó chú trọng: Quy định rõ trách nhiệm của người phụ trách hợp đồng, đơn hàng; Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về tiềm lực tài chính, kinh tế…của đối tác; Xây dựng phương án kinh doanh; Thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát theo đúng phương án kinh doanh.

 

- Đẩy mạnh sản xuất của Nhà máy Quy chế Từ Sơn.

        

2. Về công tác tài chính:

 

- Đề nghị Công ty rà soát và tổ chức lại bộ máy tài chính kế toán.

 

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro.

 

- Có kế hoạch, giải pháp, lộ trình thu hồi công nợ khó đòi.

 

3. Về công tác tổ chức:

 

- Đề nghị Công ty tập trung rà soát, xây dựng cơ chế, tái cấu trúc bộ máy quản lý, cấu trúc lại hoạt động kinh doanh của Công ty, trong đó tập trung vào Nhà máy Quy chế Từ Sơn, cụ thể:

 

a) Xây dựng cơ chế quản lý, quản trị và điều hành đối với Nhà máy, trong đó phân cấp rõ ràng tính tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

        

b) Tái cấu trúc bộ máy tổ chức, nhân sự của Nhà máy Quy chế Từ Sơn.

 

c) Rà soát quy trình và năng lực sản xuất, cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch đầu tư máy móc cấp bách phục vụ sản xuất.

 

Báo cáo Tổng công ty cụ thể, chi tiết trước ngày 30/9/2018, Tổng công ty có ý kiến trước khi thực hiện.

        

4. Đồng chí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc:

 

- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế quản lý, quản trị của Tổng công ty.

 

- Phối hợp tốt với bộ phận quản lý của Tổng công ty để thực hiện hoàn thành các công tác trọng điểm năm 2018 của Tổng công ty: Công tác quyết toán cổ phần hóa; Công tác thanh tra cổ phần hóa; Công tác thoái vốn Công ty mẹ…

        

5. Về xây dựng định hướng phát triển Công ty:

 

Yêu cầu Công ty xây dựng định hướng phát triển trên cơ sở bám sát các mục tiêu chính với các chỉ tiêu tối thiểu như sau:

 

1) Doanh thu tăng trưởng trung bình từ 1 ÷ 2%/năm.

        

2) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trung bình hàng năm tối thiểu 6 ÷ 7,5%.

 

3) Lợi nhuận tăng trưởng hàng năm tối thiểu 12%.

 

4) Thu nhập bình quân đầu người tăng 5 ÷ 7%/năm.