Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Quy chế Công bố thông tin

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông:

- Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo quyết định số 900/QĐ-MIE-HĐQT ngày 12/10/2017.

- Quyết định số 467/QĐ-MIE-HĐQT ngày 4/5/2018 về việc Bổ sung sửa đổi Quy chế công bố thông tin.

Trân trọng.