Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thông báo bán đấu giá cổ phần của công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
2. Trụ sở chính: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất chế tạo sản phẩm cơ khí, lắp đặt máy móc thiết bị và kinh doanh thương mại, ... (chi tiết xem trong bản công bố thông tin).
4. Điện thoại: 043 825 2498 Fax: 043 826 1129
5. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa1.419.915.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ chín trăm mười lăm triệu đồng.)
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 140.831.900 cổ phần (chiếm tỷ lệ 99,18% vốn điều lệ)
7. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 140.831.900 cổ phần 
8. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông 
9. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
10. Mức giá khởi điểm: 10.020 đồng/cổ phần
11. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
12. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
13. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
13.1 Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/10/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/11/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc). 
13.2 Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (Danh sách và địa điểm của các đại lý vui lòng xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành).
14. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá
14.1 Thời gianChậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2016
14.2 Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. 
15. Thời gian tổ chức đấu giá8h30 ngày 21/11/2016
16. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
17. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
Thời hạn nộp tiền mua cổ phầnTừ ngày 22/11/2016 đến 16 giờ ngày 30/11/2016. 
Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/11/2016.

 

Tài liệu đính kèm:

1. Quy che dau gia co phan_TCT May va TBCN.doc

2. QD phe duyet phuong an CPH_TCT May va TBCN.pdf

3. Phuong an CPH_TCT May va TBCN.pdf

4. QD phe duyet gia tri DN_TCT May va TBCN.pdf

5. Phe duyet gia khoi diem_TCT May va TBCN.pdf

6. Cong van gia han thoi gian ban cp_TCT May va TBCN.pdf

7. Du thao dieu le_TCT May va TBCN.pdf

8. Giay DKKD_TCT May va TBCN.pdf

9. BCTC 2013_TCT May va TBCN.zip

10. BCTC 2014_TCT May va TBCN.zip

11. BCTC 2015_TCT May va TBCN.zip

12. BCTC 2016_TCT May va TBCN.zip

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Don dang ky dau gia.zip

 

13. Ban Cong bo thong tin_TCT May va TBCN.pdf

         

       Tài liệu đính kèm, thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.hnx.vnwww.wss.com.vn; và các Website của các đại lý đấu giá.

         

         Hướng dẫn tải tài liệu thông tin bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

1. Truy cập website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đường link:
http://www.hnx.vn/web/guest/thong-tin-cong-bo4

2. Chọn thẻ “Đấu Giá”, chọn tiêu đề tin “Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp”, theo thời gian đăng tin18h24 ngày 24/10/2016.

3. Bấm chọn các đường link tải các tài liệu đính kèm trong thông báo để tải tài liệu về máy tính.

 

         Hướng dẫn tải tài liệu “Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp” bằng tiếng Việt(103 trang) và tiếng Anh (105 trang) trên website của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp:

 

       I. Tải về và giải nén Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp bằng tiếng Việt:

1. Sau khi vào website http://mie.com.vn, di con trỏ chuột lên mục Tin tức, bấm chọn Download tài liệu.
2. Bấm chọn tài liệu tải về: “Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt-Phần 1.
3. Bấm chọn nút Downloadđể tải về máy tệp CongBoThongTinDauGiaCoPhanMIE.TiengViet.Part1
4. Trở lại trang Download tài liệu", bấm chọn tài liệu tải về: Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt-Phần 2, bấm chọn nút Downloadđể tải về máy tệp CongBoThongTinDauGiaCoPhanMIE.TiengViet.Part2.
5. Bấm chọn tên từng tệp nén tải về, xóa dãy số đứng trước tên tệp.
6. Bấm chọn cả 2 tệp nén tải về.
7. Bấm phím phải chuột tại 1 trong 3 tệp chọn, bấm chọn Extract Here để giải nén.

         II. Tải về và giải nén “Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp” bằng tiếng Anh:

 

      Làm tương tự các bước trên để tải về và giải nén 2 tệp: “CongBoThongTinDauGiaCoPhanMIE.TiengAnh.Part1” và “CongBoThongTinDauGiaCoPhanMIE.TiengAnh.Part2”.