Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Thông báo gia hạn thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu Lần 2 Gói thầu số 4 "Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện" - Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo gia hạn thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu Lần 2 Gói thầu số 4 " Cung cấp tủ điện, cáp điện động lực, điện điều khiển, thiết bị điện" như sau:

  1. Thời gian tiếp tục phát hành HSMT: đến trước 14 giờ 00 ngày 16/8/2018 (trong giờ hành chính).
  2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 16/8/2018.
  3. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 ngày 16/8/2018.

Các nội dung khác không thay đổi.