Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Công văn số 717/BCT-TCCB, ngày 05/02/2021 của Bộ Công Thương về việc chủ trương bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-MIE-HĐQT ngày 23/02/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-MIE-HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hưng, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu chữ ký của ông Lê Quốc Hưng - Tổng giám đốc Tổng công ty để các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp công tác.

          Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây

          Trân trọng thông báo./.