Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần để thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng

Kính gửi: Các nhà đầu tư.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng Thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần để thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.

Thông tin chi tiết xin mời xem : Văn bản số 06.05.2019/TB-CKH-HPC ngày 06/5/2019 của Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng.

Trân trọng.