Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Thông báo mời thầu - Gói thầu TV01 "Tư vấn xác định giá khởi điểm" thuộc Kế hoạch cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu TV01 “Tư vấn xác định giá khởi điểm” thuộc kế hoạch cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Bên mời thầu mời tất cả các Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu trên. Các Nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc liên hệ:

- Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: 02438252498/02439348351

Nội dung chính của gói thầu như sau:

1. Bên mời thầu: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

2. Gói thầu: Gói thầu TV01: “Tư vấn xác định giá khởi điểm”

3. Dự án: Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ việc thoái vốn.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

7. Thời gian bán HSMT: từ 09:00 ngày 21/06/2018 đến 9:00 ngày 11/07/2018 

8. Địa điểm: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9. Giá bán: 500.000 VND

10. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 11/07/2018 

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày