Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi Quý cổ đông thông báo số 464/TB-MIE-TCNS ngày 04/5/2018 về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát của Tổng công ty.

Trân trọng.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP