Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thông tin về cổ phần hóa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp

      Thực hiện Quyết định số 4873/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 về việc cổ phần hóa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE), theo đó cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - cùng 4 đơn vị thành viên gồm : Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Hà Nội, Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung, Công ty TNHH NN MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật. Theo lộ trình, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa trong năm 2015.


       Hiện nay Tổng công ty đang cùng với các đơn vị thành viên và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall tiến hành lập Phương án cổ phần hóa và bán đấu giá cổ phần theo phương án đã trình cấp có thẩm quyền.


       Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trân trọng kính mời các đối tác, các nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến việc đầu tư, mua cổ phần của MIE vui lòng liên hệ số điện thoại: 04.38252498 hoặc đến gặp trực tiếp Ban chỉ đạo cổ phần hóa MIE tại Số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc đến các đơn vị thành viên để tìm hiểu thực tế công tác cổ phần hóa (tên đơn vị, địa chỉ). Để biết thêm thông tin về cổ phần hóa MIE, quí vị có thể truy cập website của MIE: http://mie.com.vn