Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Ủy ban chứng khoán nhà nước gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 đối với Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Xin mời tải tải liệu tại đây: Tại đây