Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 11/NQ-MIE-HĐQT
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 11/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/3/2019 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Ngày ban hành 20/03/2019
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm nghi-quyet-so-11-nq-mie-hdqt-ngay-20-3-2019-ke-hoach-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2019.pdf