Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 14/NQ-MIE-HĐQT
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của HĐQT MIE về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Ngày ban hành 15/03/2018
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Người ký duyệt Trần Quốc Toản
Tệp đính kèm nghi-quyet-so-14-nq-mie-hdqt-ngay-14-thang-3-nam-2018-cua-hdqt-mie-ve-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2018.pdf