Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 239/QĐ-MIE-HĐQT
Trích yếu nội dung QĐ số 239/QĐ-MIE-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày ban hành 16/03/2018
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm qd-so-239-qd-mie-hdqt-ngay-16-3-2018-cua-hoi-dong-quan-tri-phe-duyet-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018.pdf