Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu nội dung
1 668/QĐ-MIE-HĐQT 29/06/2020 QĐ 668 ngày 29/9/2020 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
2 19/06/2020 Nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động MIE lần 2
3 19/06/2020 Nội dung sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị MIE
4 607/TB-MIE-TCNS 10/06/2020 Thông báo số 607/TB-MIE-TCNS ngày 10/6/2020 Thay đổi nhân sự
5 10/06/2020 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6 10/06/2020 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
7 05/06/2020 19. Tờ trình 589 Miễn nhiệm, bầu BS KSV và mức thù lao KSV
8 05/06/2020 18. Tờ trình 588 Miễn nhiệm và bầu BS TV HĐQT
9 05/06/2020 17. Tờ trình số 587 Thông qua BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất 2019
10 26/05/2020 16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 (bản sử dụng)
11 26/05/2020 15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu BS Kiểm soát viên
12 26/05/2020 14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu BS TV HĐQT
13 26/05/2020 13. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao 2019, KH 2020
14 26/05/2020 12. Tờ trình thông qua hạn mức tín dụng
15 26/05/2020 11. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
16 26/05/2020 10. Tờ trình thông qua BCTC 2019, PA PPLN
17 26/05/2020 09.Tờ trình thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị
18 26/05/2020 08. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ TCTy
19 26/05/2020 07. Báo cáo hoạt động SXKD 2019
20 26/05/2020 06. Báo cáo hoạt động HĐQT
21 26/05/2020 05.Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát 2019 KH 2020
22 26/05/2020 04. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2020
23 26/05/2020 03. QĐ ban hành quy chế đề cử, ứng cử và bầu HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ 2020
24 26/05/2020 02.Chương trình ĐHĐCĐ 2020
25 26/05/2020 01. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020
26 12/05/2020 Thư cảm ơn nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
27 29/NQ-MIE-HĐQT 28/04/2020 Nghị quyết 29/NQ-MIE-HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ 2020
28 29/NQ-MIE-HĐQT 28/04/2020 Nghị quyết 29/NQ-MIE-HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ 2020
29 467/TB-MIE-KTKHKT 28/04/2020 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
30 28/04/2020 Bản cung cấp thông tin Ông Lê Quốc Hưng ngày 28/4/2020
31 28/04/2020 Bản cung cấp thông tin Bà Trần Thị Thu Trang ngày 28/4/2020
32 15/UQ-MIE-TCNS 28/04/2020 Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin ngày 28/4/2020
33 28/04/2020 Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/4/2020
34 28/04/2020 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 ngày 27/4/2020
35 303/CV-ĐKKD 22/04/2020 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội VB 303/CV-ĐKKD ngày 17/4/2020 của Sở KHĐT gia hạn ĐHCĐ 2020 MIE
36 22/04/2020 CV 453/CV-MIE-TCKT, ngày 22/4/2020 giải trình CL số liệu BCTC quý 1/2020 Hợp nhất TCTy
37 22/04/2020 BCTC hợp nhất quý 1 năm 2020
38 22/04/2020 BCTC Công ty Mẹ quý 1 năm 2020
39 451/TB-MIE-VP 21/04/2020 Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Q TGĐ Lê Quốc Hưng
40 431/TB-MIE-TCNS 17/04/2020 TB số 431 ngày 17/4/2020 Thông báo thay đổi nhân sự
41 17/04/2020 Bản cung cấp thông tin Ông Lê Quốc Hưng ngày 17/4/2020
42 428/QĐ-MIE-HĐQT 17/04/2020 QĐ 428 ngày 16/4/2020 QĐ bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức vụ Q TGĐ
43 427/QĐ-MIE-HĐQT 17/04/2020 QĐ số 427 ngày 16/4/2020 v.v Ô Nguyễn Khắc Hải thôi giữ CV TGĐ
44 03/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019
45 345/CV-MIE-TCKT 30/03/2020 Văn bản số 345/CV-MIE-TCKT ngày 30/3/2020 giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2019 đã kiểm toán
46 344/CV-MIE-TCKT 27/03/2020 Văn bản số 344/CV-MIE-TCKT ngày 30.3.2020 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ ghi trong BCTC 2019
47 27/03/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
48 27/03/2020 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 đã kiểm toán
49 329/CV-MIE-TCNS 27/03/2020 Văn bản 329 ngày 26.3.2020xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
50 19/NQ-MIE-HĐQT 27/03/2020 Nghị quyết 19 ngày 26.3.2020 xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
51 20/03/2020 Văn bản số 484/UBCK-GSĐC gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
52 81/CV-MIE-TCKT 22/01/2020 Công văn số 81/CV-MIE-TCKT ngày 22/01/2020 giải trình CL số liệu BCTC quý 4 năm 2019
53 22/01/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019
54 21/01/2020 BCTC công ty Mẹ quý 4 năm 2019
55 51/CV-MIE-TCNS 20/01/2020 Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn
56 25/12/2019 Thông báo thay đổi nhân sự số 1120/TB-MIE-TCNS, 25/12/2019 Ông phan phạm hà từ nhiệm TV HĐQT
57 62/NQ-MIE-HĐQT 25/12/2019 Nghị quyết 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/12/2019 chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Phan Phạm Hà
58 24/10/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019
59 24/10/2019 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 Công ty Mẹ
60 741/TB-MIE-VP 28/08/2019 Thông báo bán thanh lý xe ô tô 29V-0035
61 786/CV-MIE-TCKT 27/08/2019 CV 786/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
62 785/CV-MIE-TCKT 27/08/2019 CV 785/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
63 27/08/2019 BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
64 761/CV-MIE-TCKT ngày 19/8/2019 19/08/2019 CV 761/CV-MIE-TCKT ngày 19/8/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC Công ty Mẹ bán niên 2019 đã soát xét
65 16/08/2019 BCTC Công ty Mẹ bán niên 2019 đã soát xét
66 755/CV-MIE-TCKT 16/08/2019 VB số 755/CV-MIE-TCKT ngày 16/8/2019 giải trình CL số liệu BCTC Cty Mẹ soát xét bán niên 2019
67 696/CV-MIE-TCKT 22/07/2019 Văn bản số 696/CV-MIE-TCKT, ngày 22/7/2019 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất quý 2 năm 2019
68 22/07/2019 BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2019
69 22/07/2019 BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2019
70 659/CV-MIE-TCNS 15/07/2019 Văn bản số 659/CV-MIE-TCNS ngày 15/7/2019 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
71 11/06/2019 Nghị quyết số 41/NQ-MIE-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
72 10/05/2019 PL5 Đơn ĐN cấp lại phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
73 10/05/2019 PL4 Đơn ĐN hủy ĐK tham dự chào bán cạnh tranh
74 10/05/2019 PL3 Giấy ủy quyền tham gia chào bán cạnh tranh
75 10/05/2019 PL 2 Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
76 10/05/2019 PL 1 Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh
77 10/05/2019 7. Giấy ủy quyền về việc thực hiện thoái vốn
78 10/05/2019 6 Cổ phiếu vô danh
79 10/05/2019 5. BCTC năm 2018 CKCT HP đã được kiểm toán
80 10/05/2019 4 CV 3475 của BCT về thoái vốn của MIE tại CKCT HP
81 10/05/2019 3. Quy chế chào bán cạnh tranh CP của MIE tại CKCT HP
82 10/05/2019 Quyết định phê duyệt PA thoái vốn MIE tại CKCT HP bằng chào giá cạnh tranh
83 10/05/2019 Thông báo chào bán cạnh tranh CP của MIE tại CKCT Hải Phòng
84 06.05.2019/TB-CKH-HPC ngày 06.05.2019 09/05/2019 CV số 06.05.2019 của CK Hải Phòng TB KQ đấu giá bán CP tại CKCT Hải Phòng Lần 1
85 26/04/2019 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
86 26/04/2019 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
87 364/CV-MIE-TCKT ngày 26/4/2019 26/04/2019 Công văn số 364/CV-MIE-TCKT ngày 26/4/2019 giải trình chênh lệch số liệu BTC quý 1 năm 2019
88 26/04/2019 Giấy nộp tiền trúng đấu giá CP MIE tại CKCT HP
89 26/04/2019 Đơn ĐN cấp lại phiếu tham dự đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
90 26/04/2019 Đơn ĐN hủy ĐK tham dự đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
91 26/04/2019 Giấy ủy quyền tham gia đấu giá CP của MIE tại CKCT HP
92 26/04/2019 Mẫu giấy nộp tiền cọc đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
93 26/04/2019 Đơn ĐK tham gia mua CP đối với nhà đầu tư trong nước mua CP của MIE tại CKCT HP
94 26/04/2019 Phiếu tham dự đấu giá CP của MIE tại CKCT HP
95 26/04/2019 Đơn đăng ký tham gia mua CP của MIE tại CKCT HP
96 26/04/2019 Quy chế bán đấu giá CP Cty CKCT Hải Phòng do MIE sở hữu
97 26/04/2019 Thông báo bán đấu giá CP để thoái vốn của MIE tại CKCT HP
98 356/TTr-MIE-HĐQT 25/04/2019 CV 356/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 Tờ trình thông qua PA tạm PPLN 2018 và KH PPLN 2019
99 353/QĐ-MIE-HĐQT 25/04/2019 QĐ 353/QĐ-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 ban hành QC làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
100 25/04/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019
101 25/04/2019 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2019
102 23/04/2019 CBTT chuyển nhượng CP của MIE tại CKCT Hải Phòng
103 19/04/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
104 17/04/2019 QĐ 310/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.4.2019 phê duyệt giá khởi điểm và PA thoài vốn tại CKCT Hải Phòng
105 269/TTr-MIE-HĐQT ngày 1/4/2019 16/04/2019 Tờ trình thông qua BC tiền lương, thù lao thực hiện 2018 HĐQT, BKS, TGĐ, KH chi trả tiền lương 2019
106 16/04/2019 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
107 16/04/2019 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối 2019
108 16/04/2019 Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2019
109 16/04/2019 Tờ trình thông qua định hướng phát triển MIE
110 16/04/2019 Tờ trình báo cáo kết quả SXKD 2018 kế hoạch SXKD 2019 của MIE
111 16/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
112 16/04/2019 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng 2019
113 16/04/2019 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2019 MIE
114 295/TB-MIE-HĐQT ngày 12/4/2019 16/04/2019 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 MIE
115 02/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất đã kiểm toán
116 02/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Mẹ đã kiểm toán
117 274/CV-MIE-TCKT 02/04/2019 CV số 274/CV-MIE-TCKT ngày 2.4.2019 Giải trình CL số liệu BCTC năm 2018 đã kiểm toán với BCTC quý 4/2018
118 273/CV-MIE-TCKT 02/04/2019 CV số 273/CV-MIE-TCKT ngày 2.4.2019 Giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018
119 11/NQ-MIE-HĐQT 20/03/2019 Nghị quyết số 11/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/3/2019 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
120 167/CV-MIE-TCKT 08/03/2019 CV số 167/CV-MIE-TCKT ngày 08/3/2019 giải trình vi phạm pháp luật về thuế
121 30/01/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018
122 30/01/2019 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 4 năm 2018
123 89/CV-MIE-TCKT 30/01/2019 Văn bản số 89/CV-MIE-TCKT ngày 30/1/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 4 năm 2018
124 74/CV-MIE-TCNS 29/01/2019 Văn bản 74/CV-MIE-TCNS ngày 28.1.2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (chốt ngày 12.10.2018)
125 228/UBCK-GSĐC 10/01/2019 Văn bản 228/UBCK-GSĐC ngày 8/1/2019 của UBCKNN Gia hạn thời gian công bố BCTC niên độ 2019
126 30/10/2018 Bản cung cấp thông tin (ông Phan Phạm Hà)
127 1184/TB-MIE-TCNS ngày 30.10.2018 30/10/2018 Thông báo thay đổi nhân sự (TV HĐQT) và danh sách người nội bộ và những người có liên quan
128 1183/NQ-DHCDBT2018 ngày 30.10.2018 30/10/2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 MIE ngày 30.10.2018
129 1182/BB-DHCDBT ngày 30.10.2018 30/10/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 MIE ngày 30.10.2018
130 1185/CV-MIE-TCKT ngày 30.10.2018 30/10/2018 Văn bản số 1185/CV-MIE-TCKT ngày 30.10.2018 Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 3 năm 2018
131 30/10/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018
132 30/10/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 3 năm 2018
133 1157/TTr-MIE-HĐQT 19/10/2018 Tờ trình số 1157/TTr-MIE-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
134 1146/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.10.2018 18/10/2018 QĐ 1146 ngày 17.10.2018 Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường MIE
135 1145/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.10.2018 18/10/2018 QĐ 1145 ngày 17.10.2018 Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 MIE
136 18/10/2018 Giấy xác nhận tham dự Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
137 18/10/2018 Giấy ủy quyền (theo nhóm) tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
138 18/10/2018 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
139 18/10/2018 Chương trình ĐHĐCĐ bất thường MIE năm 2018
140 1143/TB-MIE-HĐQT 18/10/2018 Văn bản 1443 ngày 17.10.2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
141 50/NQ-MIE-HĐQT 21/09/2018 Nghị quyết số 50/NQ-MIE-HĐQT ngày 21/9/2018 của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018
142 999/CV-MIE-TCKT 13/09/2018 Văn bản 999/CV-MIE-TCKT ngày 12/9/2018 giải trình chênh lệch trên 5% giữa KQKD trên BCTC hợp nhất Quý 2/2018 và BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét
143 981/CV-MIE-TCKT 31/08/2018 Văn bản 981/CV-MIE-TCKT ngày 31/8/2018 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2018 trước và sau soát xét
144 31/08/2018 BCTC hợp nhất giữa niên độ 2018 đã soát xét
145 31/08/2018 Phiếu bỏ giá đấu giá mua thanh lý xe ô tô 29Z-8573
146 31/08/2018 Phiếu đăng ký mua thanh lý xe ô tô 29Z-8573
147 979/TB-MIE-HĐTL 31/08/2018 Thông báo số 979/TB-MIE-HĐTL ngày 31/8/2018 bán thanh lý xe ô tô 29Z-8573
148 891/CV-MIE-TCKT 29/08/2018 Văn bản số 891/CV-MIE-TCKT ngày 29/8/2018 giải trình chênh lệch số liệu BCTC bán niên 2018 trước và sau soát xét (công ty Mẹ)
149 29/08/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ bán niên 2018 đã được soát xét
150 758/CV-MIE-TCKT 31/07/2018 Văn bản số 758/CV-MIE-TCKT ngày 31/7/2018 giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2018
151 30/07/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018
152 30/07/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý II năm 2018
153 734/CV-MIE-TCNS 25/07/2018 Văn bản số 734/CV-MIE-TCNS ngày 25.7.2018 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
154 32/NQ-MIE-HĐQT 20/06/2018 Nghị quyết số 32/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/6/2018 lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 2018
155 18/06/2018 Thông báo về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đầu tư tại Công ty CP Cơ điện và Xây dựng quảng Nam (KQ bán cổ phần)
156 30/05/2018 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động MIE đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2018
157 21/05/2018 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
158 464/TB-MIE-TCNS 04/05/2018 Thông báo thay đổi nhân sự số 464/TB-MIE-TCNS ngày 04/5/2018
159 447/NQ-DHDCDTN2018 03/05/2018 Nghị quyết DHDCD 2018 bản đính chính ngày 3/5/2018
160 446/BB-DHDCDTN2018 03/05/2018 Biên bản DHDCD 2018 bản đính chính ngày 3/5/2018
161 458/CV-MIE-TCNS 03/05/2018 Văn bản 458/CV-MIE-TCNS ngày 3/5/2018 đính chính nội dung Nghị quyết DHDCD thường niên 2018
162 27/04/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
163 27/04/2018 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
164 440/CV-MIE-TCKT 27/04/2018 văn bản số 440/CV-MIE-TCKT ngày 27/4/2018 giải trình chênh lệch BCTC quý 1 năm 2018
165 27/04/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2018
166 27/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2018
167 24/04/2018 Báo cáo thường niên 2017
168 333/TTr-MIE-HĐQT 23/04/2018 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017-2021
169 17/04/2018 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
170 334/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và KH phân phối 2018
171 335/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2017 HĐQT, BKS, TGĐ và KH chi trả năm 2018
172 337/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị MIE
173 338/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động MIE tại DHCD 2018
174 17/04/2018 Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 MIE
175 04/BC-MIE-BKS 17/04/2018 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
176 336/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2018
177 339/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình báo cáo kết quả SXKD 2017 kế hoạch SXKD 2018 của MIE
178 340/BC-MIE-HĐQT 17/04/2018 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
179 17/04/2018 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE
180 372/TB-MIE-HĐQT 17/04/2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE
181 363/GT-MIE-TCKT 13/04/2018 Văn bản số 363/GT-MIE-TCKT ngày 13/4/2018 giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
182 345/CV-MIE-TCKT 06/04/2018 Văn số 345/CV-MIE-TCKT ngày 6/4/2018 về giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
183 06/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán
184 06/04/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 MIE đã kiểm toán
185 1096/UBCK-GSĐC 04/04/2018 Ủy ban chứng khoán nhà nước Công văn số 1096/UBCK-GSĐC ngày 09/02/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước gia hạn thời gian công bố BCTC của MIE
186 239/QĐ-MIE-HĐQT 16/03/2018 QĐ số 239/QĐ-MIE-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
187 14/NQ-MIE-HĐQT 15/03/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của HĐQT MIE về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
188 92/CV-MIE-HĐQT 30/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2017
189 19/01/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
190 19/01/2018 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
191 01/TB-MIE-HĐTL 02/01/2018 Thông báo thanh lý xe ô tô 29X-6028
192 28/12/2017 Thông báo về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long (kết quả bán cổ phần)
193 1617/TB-SGDHN 14/12/2017 Thông báo số 1617/TB-SGDHN ngày 8/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP
194 999/QĐ-SGDHN 14/12/2017 QĐ số 999/QĐ-SGDHN ngày 8/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP
195 30/11/2017 Công văn 1095/CV-MIE-TCKT ngày 30/11/2017 điều chỉnh số liệu liên quan tới Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
196 17/11/2017 Thông báo bán cổ phần của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long
197 28/NQ-MIE-HĐQT 07/11/2017 Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT ngày 07/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long
198 31/10/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
199 31/10/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
200 7054/UBCK-GSĐC 24/10/2017 Văn bản gia hạn thời gian công bố BCTC quý 3 năm 2017
201 26/09/2017 Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ đã được soát xét cho giái đoạn hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 30/6/2017
202 26/09/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến 30/6/2017
203 631A/CV-MIE-HĐQT 26/09/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP 6 tháng đầu năm 2017
204 28/08/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017​​
205 28/08/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017
206 21/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký và lưu ký chứng khoán
207 04/08/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
208 27/07/2017 Tài liệu Đại hội cổ đông lần thứ nhất
209 31/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt
210 30/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Anh
211 30/05/2017 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm
212 30/05/2017 Quy chế bán đấu giá cổ phần MIE tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp
213 15/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 15
214 14/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 14
215 13/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13
216 11/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 11
217 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Quy chế LV kèm theo
218 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - TB 07 - Chương trình ĐH kèm theo
219 06/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06
220 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Nguyên tắc - Thể lệ biểu quyết
221 10/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - Tờ trình 10
222 12/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 12
223 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Điều lệ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
224 17/05/2017 Nghị quyết Đại hội cổ đông MIE - CTCP lần I
225 17/05/2017 Đơn chuyển nhượng cổ phần
226 17/05/2017 Giấy biên nhận
227 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân
228 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tổ chức