Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 1157/TTr-MIE-HĐQT
Trích yếu nội dung Tờ trình số 1157/TTr-MIE-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
Ngày ban hành 19/10/2018
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm to-trinh-so-1157-ttr-mie-hdqt-ngay-19-10-2018-ve-viec-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-nhiem-ky-2017-2021.pdf