Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 269/TTr-MIE-HĐQT ngày 1/4/2019
Trích yếu nội dung Tờ trình thông qua BC tiền lương, thù lao thực hiện 2018 HĐQT, BKS, TGĐ, KH chi trả tiền lương 2019
Ngày ban hành 16/04/2019
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm to-trinh-thong-qua-bc-tien-luong-thu-lao-thuc-hien-2018-hdqt-bks-tgd-kh-chi-tra-tien-luong-2019.pdf