Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 981/CV-MIE-TCKT
Trích yếu nội dung Văn bản 981/CV-MIE-TCKT ngày 31/8/2018 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2018 trước và sau soát xét
Ngày ban hành 31/08/2018
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm van-ban-981-cv-mie-tckt-ngy-31-8-2018-giai-trinh-cl-so-lieu-bctc-hop-nhat-ban-nien-2018-truoc-va-sau-soat-xet.pdf