Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

Số ký hiệu 345/CV-MIE-TCKT
Trích yếu nội dung Văn số 345/CV-MIE-TCKT ngày 6/4/2018 về giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
Ngày ban hành 06/04/2018
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm van-so-345-cv-mie-tckt-ngay-6-4-2018-ve-giai-trinh-chenh-lech-so-lieu-bctc-truoc-va-sau-kiem-toan.pdf