• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

Ngày đăng: 04/04/2024
Kính gửi: Quý cổ đông.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi Quý cổ đông văn bản số 248/BC-MIE-HĐQT ngày 4/4/2024 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023.
Chi tiết  xin mời xem tại đây!
T
rân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498