• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2020

Ngày đăng: 29/01/2021
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty năm 2020.
Trân trọng

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498