• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Bình, bồn chứa

Bình, bồn chứa
Bình, bồn chứa
Bình, bồn chứa
Sản xuất các loại bình, bồn chứa nhiên liệu lỏng.
Ảnh sản phẩm bồn chứa LPG, Dinh Cố, Bà Rịa, Vũng Tàu.
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498