• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Công bố thông tin về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ngày đăng: 01/07/2022
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây!

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498