• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Dây chuyền thiết bị toàn bộ

Dây chuyền thiết bị toàn bộ
Dây chuyền sản xuất ván ép răm
Dây chuyền sản xuất ván ép răm
Dây chuyền sản xuất ván ép răm năng suất 2000 m3 / năm.
SẢN PHẨM KHÁCH

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498