• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Nhà máy Bia Huế

Ngày đăng: 02/06/2017

   Nhà máy Bia Huế có số vốn đầu tư 2,4 triệu USD, công suất 3 triệu lít/năm, được xây dựng bên dòng Hương Giang, Thành phố Huế.
 
   Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) Cung cấp thiết bị công đoạn nghiền cho Dự án nhà máy bia Huế. Công trình hoàn thành năm 2007.

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498