• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Quyết định về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty

Ngày đăng: 08/11/2023
Kính gửi:  Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ sông:
Quyết định số 959/QĐ-MIE-TCNS ngày 08/11/2023 về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty

 Trân trọng!

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498