• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty

Ngày đăng: 31/03/2021
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các cổ đông Tổng công ty Quyết định số 280/QĐ-MIE-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Trung Thực, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ số 1, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, kể từ ngày 02/4/2021 và bản cung cấp thông tin của ông Thực.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498