• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ngày đăng: 23/02/2024

Kính gửi: Quý cổ đông

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379
 
Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08h00 ngày 15 tháng 3 năm 2024 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:
Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website Tổng công ty: http://www.mie.com.vn (mục cổ đông/tin cổ đông)
Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào Website nêu trên để cập nhật thông tin kịp thời.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 15/02/2024.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 01/3/2024. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền  (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.
- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 08/3/2024.
- Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3 9348351
Thông báo này thay cho Giấy mời.
Trân trọng.
Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):
1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024;
2. Chương trình Đại hội;
3. Quy chế Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-MIE-HĐQT ngày 23/02/2024 của HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
4.Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-MIE-HĐQT ngày 23/02/2024 cuat HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
5. Tờ trình số 127/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/02/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
7. Phiếu biểu quyết.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498