• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Ngày đăng: 17/10/2022
Kính gửi: Quý cổ đông
 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379
 
 
Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08h00 ngày 07 tháng 11 năm 2022 (Thứ Hai).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website Tổng công ty có địa chỉ cụ thể như sau: http://www.mie.com.vn  (mục cổ đông/tin cổ đông).
Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào Website nêu trên để cập nhật thông tin kịp thời.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 12/10/2022.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 25/10/2022. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.
- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 28/10/2022.
- Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3 9348351
- Thông báo này thay cho Giấy mời.
          Trân trọng.

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản)
1. Thông báo mời họp (kèm mẫu giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự);
2. Chương trình Đại hội;
3. Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty;
5. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;
6. Dự thảo Nghị quyết đại hội và  Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498