• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 27/05/2021
Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021- 2026.
Kính gửi: Quý cổ đông 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
 
   TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
   Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội
   Mã số doanh nghiệp: 0100101379
 
   Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021v à nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung cụ thể như sau:
   1. Thời gian: 07h30 ngày 21 tháng 6 năm 2021 (Thứ Hai).
   2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
   3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Tổng công ty đăng tải tại địa chỉ: http://www.mie.com.vn (mục cổ đông/tin cổ đông).
   4. Điều kiện tham dự Đại hội: 
   - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 18/5/2021.
   - Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
   - Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 04/6/2021. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền  (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký. 
   - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h 00 ngày 14/6/2021.
   - Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3934 8351
   Thông báo này thay cho giấy mời.
   Trân trọng.

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản)

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498