• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Ngày đăng: 31/05/2023
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:
Thông báo thay đổi nhân sự về người được uỷ quyền công bố thông tin
Trân trọng!

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498