• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngày đăng: 09/04/2024
Kính gửi: Quý cổ đông.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo:
1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty: Dự kiến diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 6 năm 2024;
2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 20/5/2024.
Chi tiết xin mời xem: Nghị quyết số 15/NQ-MIE-HĐQT ngày 9/4/2024.
Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498