• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo ủy quyền thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 12/6/2024

Ngày đăng: 12/06/2024
Kính gửi: Quý cổ đông.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông thông báo ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:
1. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 12/GUQ-MIE-KHĐT ngày 12/6/2024;
2. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 13/GUQ-MIE-KHĐT ngày 12/6/2024 kèm Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.
Trân trọng

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498