• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo về Người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày đăng: 05/07/2022
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
 
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:
1. Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin
2. Bản cung cấp thông tin bà Trần Thị Thu Trang
3. Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498