• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Ngày đăng: 12/03/2021
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo:
1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty: Dự kiến cuối tháng 5/2021.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 15/4/2021  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498