• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Xác nhận về việc chi nhánh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Ngày đăng: 20/11/2023
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết Bi công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:
 Giấy xác nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chi nhánh đăng  ký tạm ngừng kinh doanh

Trân trọng!

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498