• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023

Ngày đăng: 26/01/2024
Kính gửi Quý Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:

1. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2023
2. Công văn giải trình số 64/CV-MIE-TCKT ngày 26/01/2024 giải trình chênh lệch số liệu của BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2023

  Trân trọng!

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498