• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Báo cáo thường niên năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 19/04/2019
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng công ty.
Trân trọng.

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498