• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng:
HCM CityBranch of Machine and Industrial Equipment Corporation
Địa chỉ: 275 Hùng Vương, P.9, Quận 6, TP.HCM
Điện thoại: (84)(28) 39696681
Fax: (84)(28) 39696682
Email: cnmietp.hcm@gmail.com
 

Lĩnh vực kinh doanh:
- Giao dịch, mua bán máy móc thiết bị, vật tư công nghiệp.
- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.
- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính).
- Đo đạc địa chính. Kinh doanh bất động sản.
 
Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh: Ông Lê Trung Hiếu

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498