• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Công ty xây lắp công nghiệp

Ngày đăng:
Địa chỉ: 20 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84)(24) 38358895
Fax: (84)(24) 37762235
Lĩnh vực kinh doanh:
- Xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp.
- Xây dựng đường dây và trạm điện đến 35 kv.
- Xây dựng đường bộ đến cấp 3.
 
 Giám đốc : Ông Nguyễn Thế Anh

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498