• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty CP Cơ khí Duyên Hải

Ngày đăng: 22/12/2017
Ngày 15/12/2017, Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải - công ty con thuộc Tổng công ty nắm giữ 98,19% vốn điều lệ, đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tại Công ty, địa chỉ số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Ngày 15/12/2017, Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải - công ty con thuộc Tổng công ty nắm giữ 98,19% vốn điều lệ, đã tổ chức Đại hội  cổ đông bất thường năm 2017 tại Công ty, địa chỉ số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
 
Đến dự Đại hội, về phía Tổng công ty có ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Khắc Hải - Tổng giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty.
 
Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải đã diễn ra đúng trình tự theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% số phiếu cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:
 
1) Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải như sau: "Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc công ty".
       
2) Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019: Ông Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty; Phụ trách nhóm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 
Ông Nguyễn Khắc Hải đã được Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 
Sau khi kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có ý kiến chỉ đạo với Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải trong thời gian tới, đặc biệt là sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành của Công ty trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho tập thể CBCNV Công ty ngày càng được nâng cao, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty./.
 
Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội
 
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Hải được bầu kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Duyên Hải
 
Đồng chí Cù Ngọc Phương, Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải phát biểu tại Đại hội
 
Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498