• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ngày đăng: 20/03/2024
Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

           
Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 12 người đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 141.678.500 cổ phần, tương đương 99,780% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức.   
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 141.678.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:
1. Quy chế làm việc tại Đại hội;
2. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu;
3. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Kết quả Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP - Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ số phiếu bầu là 100%.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498