• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị giao ban quý I năm 2018

Ngày đăng: 04/05/2018
Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2018.
Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2018.
 
Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát; các Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng các phòng, ban, Giám đốc trung tâm Tổng công ty; các đồng chí là: Chủ tịch, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính kế toán các Công ty con và các đồng chí là Giám đốc các Công ty phụ thuộc của Tổng công ty.
 
Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Hải.
 
Tại Hội nghị, Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty đã báo cáo các nội dung:
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018.
2. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp.
3. Đánh giá công tác tài chính kế toán từ khi Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đến nay.
4. Triển khai bổ nhiệm Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV.
 
Sau khi nghe báo cáo của Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật về các nội dung của Hội nghị, Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Tài chính - Kế toán đánh giá công tác tài chính kế toán từ khi Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đến nay; Các ý kiến phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty về nội dung thảo luận của Hội nghị; Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:
 
1. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Kết quả kinh doanh quý I năm 2018 của các Công ty con, Công ty mẹ có tăng trưởng khoảng 10% ÷ 20% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là đáng khích lệ.
Đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung tìm kiếm đơn hàng cho các tháng cuối năm. Trong đó: tập trung, chú trọng chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, giảm dần và hạn chế hoạt động thương mại thuần túy
- Tìm mọi giải pháp nhằm tăng năng suất lao động trong bộ phận gián tiếp cũng như khối sản xuất nhằm giảm giá thành, giữ vững đảm bảo chất lượng. Từng bước tạo lợi thế về giá cả và uy tín trong việc tìm kiếm đơn hàng.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Nhất là đối với công nợ xấu, hoặc có nguy cơ, tiềm ẩn xấu. Tìm và phải có các giải pháp xử lý cụ thể, quyết liệt và triệt để.
 
2. Công tác tài chính - Kế toán.
a) Đề nghị Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị:
- Quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Quản lý công nợ của Tổng công ty.
- Rà soát, tổ chức, tổ chức lại bộ máy kế toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới về công tác quản lý, tham mưu cho Lãnh đạo về lĩnh vực tài chính
- Quan tâm đào tạo, đào tạo lại, nâng cao năng lực đội ngũ tài chính kế toán, mạnh dạn trang bị, đầu tư thiết bị, công nghệ, phần mềm về quản trị, kế toán cho bộ phận tài chính kế toán.
- Yêu cầu các đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị chỉ đạo, thực hiện, chấp hành nghiêm chế độ lập, nộp các báo cáo tài chính, báo cáo giám sát, các báo cáo tài chính khác.
 
b) Tổng công ty có kế hoạch giám sát tài chính các công ty con.
Ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty có kế hoạch chi tiết gửi các đơn vị.
Các đơn vị bố trí kế hoạch, nhân lực để phối hợp với Đoàn giám sát của Tổng công ty.

3. Triển khai Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV
Sắp xếp, bố trí và kiện toàn bộ phận Kiểm soát viên tại 3 đơn vị Công ty TNHH MTV, gồm Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung và Mecanimex.     
Mục đích: đảm bảo công tác quản lý, điều hành, giám sát của đơn vị được đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch và hạn chế việc tăng chi phí quản lý cho đơn vị, Tổng công ty.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
Đ.c Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty
Chủ trì Hội nghị
 
Đ.c Nguyễn Đức Trọng, Trưởng Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật
trình bày báo cáo quý I năm 2018
 
Đ.c Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
đánh giá công tác tài chính kế toán
 
Đ.c Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT
phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Đ.c Nghiêm Thị Hồng Nhạn, Kế toán trưởng
Công ty Cơ khí Quang Trung phát biểu ý kiến
 
Đ.c Nguyễn Thị Huệ, Kế toán trưởng
Công ty CP Cơ khí Duyên Hải phát biểu ý kiến
 
Đ.c Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội
phát biểu ý kiến
 
Đ.c Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Technoimport
phát biểu ý kiến

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498