• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Hội nghị giao ban quý III năm 2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày đăng: 20/10/2017
Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý III  năm 2017 tại Công ty CP Dụng cụ số 1, Lô 8, Cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý III  năm 2017 tại Công ty CP Dụng cụ số 1, Lô 8, Cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, phó các phòng, ban, Giám đốc Trung tâm Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thành viên và đơn vị phụ thuộc.
 
Sau khi Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty báo cáo các nội dung:
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017, phương hướng 3 tháng cuối năm 2017;
- Tình hình công tác quyết toán Cổ phần hóa;
- Việc triển khai các Quy chế, Điều lệ của Tổng công ty đã ban hành.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tham luận, đánh giá của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty, và các đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc các đơn vị về nội dung thảo luận của Hội nghị. Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:

1. Về Hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô, tăng doanh thu sản xuất công nghiệp, tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tăng hiệu quả sử dụng vốn, yêu cầu đơ
a) Rà soát, tính toán kỹ các chi phí sản xuất (quản lý, nhân lực, máy móc, khấu hao...) tìm các giải pháp về: Công tác quản lý, điều hành; Cơ cấu bộ máy quản lý; Cơ chế lương, thưởng đối với người lao động để tiết giảm chi phí xuống thấp nhất, giảm giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh cho từng loại sản phẩm.
b) Yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh sự hợp tác, gắn kết, sử dụng sản phẩm của nhau giữa các đơn vị trong Tổng công ty.
 
2. Về công tác quyết toán Cổ phần hóa.
a) Yêu cầu các Công ty: Cơ khí Hà Nội, Technoimport hoàn thiện và nộp Hồ sơ quyết toán Cổ phần hóa về Tổng công ty trước ngày 30/10/20
b) Các đơn vị tập trung đôn đốc cơ quan thuế vào quyết toán thuế để hoàn thiện hồ sơ quyết toán Cổ phần hóa Tổng công ty trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trước ngày 30/11/2017.
 
3. Các nội dung khác.
a) Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm các quy chế: Quản lý tài chính; Quản lý người giữ chức danh, chức vụ; Công bố thông tin và Điều lệ Công ty TNHH MTV đã được ban hành.
b) Thực hiện tốt công tác báo cáo, chất lượng báo cáo, thời hạn báo cáo. Công tác báo cáo của Tổng công ty bị chậm trễ, chất lượng báo cáo không đảm bảo, đồng chí Tổng giám đốc, Giám đốc đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm.
c) Đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát cơ cấu bộ máy quản lý, tinh giảm triệt để bộ phận gián tiếp; tăng cường công tác kiêm nhiệm.
 
           Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Hải Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Chủ trì Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Đức Trọng Phó Trưởng ban,
Phụ trách Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật trình bày báo cáo
 
Đồng chí Trần Quốc Toản Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đồng chí Cù Ngọc Phương Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí Duyên Hải phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Phan Phạm Hà Tổng giám đốc
Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Trần Thị Thu Trang Phó Tổng giám đốc kiêm
Trưởng Ban Tài chính Kế toán phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Công ty TNHH MTV XNK sản phẩm cơ khí phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Đinh Hồng Mai Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498